Translate

piątek, 18 listopada 2011

Przepisy dotyczące żywienia turystów.

Gospodarstwo agroturystyczne, w którym prowadzone jest żywienie turystów jest zakładem wykonującym działalność w zakresie zorganizowanego żywienia konsumentów.
Ważną sprawą w prowadzeniu wyżywienia wczasowiczów jest znajomość i przestrzeganie podstawowych zasad  higieniczno-sanitarnych, zapewnienie właściwego bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej przygotowywanych posiłków i potraw. W tym zakresie obowiązuje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 r., nr 171, poz.1225). Z uwagi na to, że przyjmowanie gości w gospodarstwie agroturystycznym wykracza poza ramy zaspokojenia tylko potrzeb własnych gospodarstwa należy zastosować rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze (Dz.U. 2004 r., nr 104, poz. 1096). W świetle obowiązujących przepisów pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ponosi osoba produkująca lub wprowadzająca ją do obrotu. Odpowiada ona za wszelkie szkody i uszczerbki na zdrowiu konsumenta spowodowane niewłaściwą jakością zdrowotną spożytej żywności.
Za zakład żywienia zbiorowego uważa się więc też gospodarstwa agroturystyczne świadczące usługi żywieniowe dla swoich gości, niezależnie od skali prowadzonej działalności. Każde gospodarstwo prowadzące żywienie powinno przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), która obejmuje następujące zagadnienia: lokalizację, otoczenie i infrastrukturę gospodarstwa, układ funkcjonalny kuchni, jadalni wraz z wyposażeniem, procesy mycia i dezynfekcji, zaopatrzenia w wodę, usuwanie odpadów i śmieci, zabezpieczenie przed szkodnikami oraz higienę osobistą osób prowadzących gospodarstwo. Z dobrą praktyką higieniczną bardzo ściśle wiąże się  dobra praktyka produkcyjna GMP, która w przypadku żywienia zbiorowego określana jest jako Dobra Praktyka Produkcyjna Żywienia Zbiorowego. Obejmuje ona wszystkie podstawowe wymagania dotyczące procesów technologicznych oraz wyposażenia, które są niezbędne do produkowania posiłków o właściwej jakości zdrowotnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz